Tulkotājstulks

TO tulks vai valodas tulkošanas programma ir programmatūras lietojumprogramma vai pakalpojums, kas tulko tekstu vai runu no vienas valodas uz citu.Tulkotāji var arī tulkot programmēšanas kods , pārveidojot to par instrukcijām, kuras dators var saprast un izpildīt. Piemēram, a sastādītājs ir tulka piemērs, kurš lieto programmēšanas valoda (piem., C ++ ) un tulko mašīnu valoda vai montāžas valoda dators var saprast.

Padoms

Jūs varat pievienot meklēšanas vaicājumam “valodā”, lai automātiski tulkotu jebkuru Computer Hope lapu. Piemēram, meklējot vārdu “pele hindi valodā”, mūsu peles lapa tiek tulkota hindi valodā.Padoms

Izmantojiet Google tulkošanas pakalpojums tulkot jebkuru tekstu vai tīmekļa lapu citā valodā. Varat arī izmantot Chrome pārlūks lai to izdarītu automātiski.