ApakškatalogsApakšdirektoriji

Datorā failu sistēma , uz apakšdirektorija ir direktorijā kas satur citu direktoriju ar nosaukumu a vecāku direktorijs . Vecāku direktorijā var būt vairāki apakšdirektoriji.Operētājsistēmās ar a GUI piemēram, Microsoft Windows, direktoriju sauc par a mapi , un apakšdirektoriju sauc par a apakšmape .

Apakškatalogs

Katrs direktorijs, izņemot augšējā līmeņa saknes direktoriju, ir vismaz viena direktorija apakšdirektorijs. Kataloga vai faila vecāku direktoriju sarakstu sauc par tā ceļš .Sistēmā Windows

Šis ir faila ceļa, tostarp tā vecāku direktoriju, piemērs Microsoft Windows.

Windows komandrindas ceļšLinux

Nākamajā piemērā a Linux operētājsistēma, public_html ir uzņēmuma apakšdirektorijs datoru cerība , kas ir vietnes apakšdirektorijs c utt. Īpašā saknes mape / ir vienīgais direktorijs, kas nav apakškatalogs, jo tam nav vecāku direktorija.

/home/users/c/computerhope/public_html/

Apakšmape

Tāpat kā apakškatalogs, arī apakšmape ir jebkura mape, kas ir citas mapes pakārtotais. Tālāk sniegtajā piemērā Fonti un Sistēma32 ir programmas apakšmapes Windows mapi.

- Windows
+ - Sistēma32
+ - Fonti