SegmentsTO segmentā var atsaukties uz kādu no šiem:1.Kopumā segmentā attiecas uz daļām, kurās jebkurš objekts ir vai var tikt sadalīts. Piemēram, teksts, virkne vai citu dati varētu sadalīt dažādos segmentos, kuri var būt vai nav saistīti.

divi.Izmantojot datorus, a atmiņas segments vai segmentēšana ir atmiņas daļa, kuru ir atļauts izmantot pašreizējam darbības procesam. Katrs no tiem tiek glabāts vienā vai vairākos segmentu reģistros: CS (CodeSegment), DS (DataSegment), SS (StackSegment) vai ES / FS / GS (ExtraSegment).Segments

3.An LCD segments ir viena josla, kas tiek izmantota, lai palīdzētu izveidot rakstzīmi LCD. Piemēram, pulkstenis var izmantot 7 segmentu LCD, lai parādītu katru skaitli, kā parādīts attēlā. Skaitlis “8” izmanto visus septiņus segmentus, bet skaitlis “5” - piecus segmentus.

Četri. LAN vai tīkla segmenti ir a sadaļas tīklā atdalīti no citiem segmentiem, izmantojot tīkla ierīces, piemēram, maršrutētāji , tilti vai atkārtotāji.