Romiešu cipariRomiešu cipari ir rakstzīmju sērija, ko izmanto latīņu numerācijas sistēmā. Romiešu cipari, kas sastāv no septiņiem latīņu alfabēta burtiem, bija visizplatītākais skaitļu rakstīšanas veids viduslaikos. Nākamajās sadaļās ir tabula, kurā aprakstītas romiešu ciparu vērtības, kā tās lasīt, un piemēri.Romiešu ciparu vērtības

Romiešu numurs Skaitliskā vērtība
Es 1
V 5
X 10
L piecdesmit
C 100
D 500
M 1000

Kā lasīt romiešu ciparus ar piemēriem

Kā tos lasa?

Šajā sadaļā ir paskaidrots, kā lasīt romiešu ciparus. Dažādu rakstzīmju lasīšana notiek, aplūkojot to individuālās vērtības no kreisās uz labo pusi. Ja rakstzīmes vērtība pa kreisi no citas ir lielāka, pievienojiet skaitļus. Ja tas ir mazāks, tad jūs atņemat mazāko vērtību no lielākās. Piemēram, VI ir seši, bet IV ir četri.

Kādi ir piemēri?

  • III = (1 + 1 + 1) = 3
  • XI = (10 + 1) = 11
  • LXI = (50 + 10 + 1) = 61
  • IX = (10-1) = 9
  • 44 = (50-10) + (5-1) = 44