Rindkopu formatēšanarindkopu formatējums

Rindkopu formatēšana ir teksta formāta izmaiņas, kas ietekmē visu paragrāfs vai atšķiras no citām dokumenta rindkopām. Rindkopas a tekstapstrāde dokumentā vai tīmekļa lapā var būt piemērots punktu formatējums, ieskaitot darīt tips, fonta izmērs , izceļot , un atkāpe.Rindkopu formatēšanas piemēri

Mainīt fonta lielumu

Šajā rindkopā tiek izmantots mazs fonta lielums.

Šajā rindkopā tiek izmantots liels fonta lielums.

Mainīt fonta veidu

Šajā rindkopā tiek izmantots fontu tips “Arial”.

Šajā punktā tiek izmantots fontu veids “Comic Sans MS”.Mainīt fonta krāsu

Šajā punktā tiek izmantota zilā fonta krāsa.

Šajā punktā tiek izmantota sarkanā fonta krāsa.

Mainīt treknraksta un kursīva formatējumu

Šajā rindkopā tiek izmantots drosmīgs teksta formatējums.

Šajā rindkopā tiek izmantots kursīva teksta formatējums.Mainīt krāsu izcelšanu

Šajā rindkopā nav krāsu izcelšanas.

Šajā rindkopā ir dzeltena izcelšana.

Mainīt rindkopas atkāpi

Šim punktam nav ievilkuma.

Šis punkts ir ievilkts ar vienu cilni raksturs.