Operāciju kārtībaoperatora prioritāte

Operāciju kārtība , ko sauc arī par operatora prioritāti, ir noteikumu kopums, kas nosaka, kuras procedūras vispirms jāveic matemātiskā izteiksmē.Piemēram, izteicienā “pieci pievienoti sešiem reizināti ar septiņiem” operatoriem ir saskaitīšana un reizināšana (pieci, seši un septiņi ir operandi). Ja saskaitīšana tiek veikta vispirms, rezultāts ir 77, bet, ja vispirms veic reizināšanu, rezultāts ir 47. Operāciju secība nosaka, ka pareizā atbilde ir 47, jo reizināšana un dalīšana vienmēr jāveic pirms saskaitīšanas un atņemšanas.

Darbību matemātiskā secība

  1. Iekavas, eksponenti un saknes.
  2. Reizināšana un dalīšana.
  3. Saskaitīšana un atņemšana.
Padoms

Vienkāršs veids, kā atcerēties operāciju kārtību, ir PEMDAS jeb “Lūdzu, atvainojiet manu dārgo tanti Salliju”.Datorprogrammēšana

Datorprogrammēšanā lielākā daļa valodu izmanto prioritātes līmeņus, kas ir vienādi ar dabaszinātnēm un matemātiku. Dažas valodas, piemēram, Smalltalk un Lisp , vispār nav prioritātes noteikumu; programmētājam jānorāda operatori pareizā secībā.

Iekš C programmēšanas valoda , tiek piemēroti šādi operatora prioritātes līmeņi, kas šeit uzskaitīti prioritātes samazināšanās secībā:1. līmenis (augstākā prioritāte)
operators: darbība:
++ Pieaugums
- Samazinājums
() Funkcija zvanu
[] Masīvs abonēšana
. Elementu atlase pēc atsauces
-> Elementa izvēle, izmantojot rādītāju
2. līmenis
* Reizināšana
/ Nodaļa
% Modulis
3. līmenis
+ Papildinājums
- Atņemšana
4. līmenis
<< Bitu kustība pa kreisi
>> Bitu kustība pa labi
5. līmenis
< Mazāk nekā
<= Mazāks vai vienāds
> Lielāks nekā
> = Lielāks vai vienāds
6. līmenis
== Vienāds
! = Nav vienāds
7. līmenis
& Bitu virzienā UN
8. līmenis
^ Bitor XOR (ekskluzīvs vai)
9. līmenis
| BITĀ VAI (ieskaitot vai)
10. līmenis
&& Loģiski UN
11. līmenis
|| Loģiski VAI
12. līmenis
?: Trīskāršais nosacīts
13. līmenis
= Tieša piešķiršana
+ = Uzdevums pēc summas
- = Piešķiršana pēc starpības
* = Piešķiršana pēc produkta
/ = Piešķiršana pēc koeficienta
% = Uzdevums pēc atlikuma
<<= Piešķiršana pa kreisi pa kreisi
>> = Piešķiršana pa labi pa labi
& = Piešķiršana pa bitiem UN
^ = Piešķiršana pa bitiem XOR
| = Piešķiršana pa bitiem VAI
14. līmenis
, paragrāfs