OperatorsAn operators var atsaukties uz kādu no šiem:Operators

1.Datorprogrammēšanā un komandrindā operators ir objekts, kas spēj manipulēt ar vērtību vai operatoru. Piemēram, “1 + 2”, “1” un “2” ir operandi, un plus simbols ir operators. Zemāk ir saraksts ar izplatītākajiem operatoriem, kas atrasti programmēšanas valodas ar paskaidrojumiem un piemēriem.

Operators Alternatīva Paskaidrojums Piemēri
= Vienāds (iestatiet mainīgajam vērtību). a = b
== Eq Vienāds? (salīdziniet divas vērtības) a == b
! = Dzimis Nav vienāds a! = b
+ Vairāk a + b
+ = Papildinājums a + = b
++ Pieaugums a ++
- Mīnus a - b
- = Atņemšana a - = b
- Samazinājums uz -
/ Sadaliet a / b
* Laiki a * b
> Gt Lielāks nekā a> b
< Lt Mazāk nekā uz
> = Dot Lielāks vai vienāds ar a> = b
<= The Mazāks par vai vienāds ar uz<= b
|| vai Būla vai a || b
&& un Būla un a && b
Padoms

Būlains tiek uzskatīti arī par operatoriem, kur AND, OR un NOT var izmantot arī lielākajā daļā programmēšanas valodu.divi.An ieslēgts ir persona, kas kontrolē IRC kanāls. Skatīt ieslēgts lapā, lai iegūtu papildinformāciju par šo terminu.