Stāvas Matemātika

Hayes pamata modema AT virknes

AT modema Heisa pamatkomandu un definīciju uzskaitījums katrā komandā.