KodsKods var atsaukties uz kādu no šiem:Datorprogrammēšana

1. Kods (saīsinājums no avota kods) ir termins, ko lieto, lai aprakstītu tekstu, kuru datorprogrammētājs raksta, izmantojot noteiktas valodas protokolu. Programmēšanas valodu piemēri ir C , C #, C ++ , Java , Perl un PHP. Kodu var izmantot arī mazāk formālā veidā, lai atsauktos uz tekstu, kas rakstīts atzīmes vai stila valodas, piemēram, HTML un CSS (Kaskādes stila lapas). Piemēram, jūs varat redzēt, ka cilvēki atsaucas uz kodu daudzās valodās, piemēram, “C kods”, “PHP kods”, “HTML kods” vai “CSS kods”.

C # skriptu koda piemērs, kas izdrukā “Sveika, pasaule!” uz ekrāna tiek parādīts zemāk.public class HelloWorld { public static void Main() { System.Console.WriteLine('Hello World!'); } }

Zemāk ir Perl skriptu koda piemērs, kas izdrukā “Sveika pasaule!” uz ekrāna.

#!/usr/bin/perl  
print 'Hello World! ';